ONTWERPTAFELS
PROJECTBEGELEIDING & COACHING
Naar het ontwerpbureau
Naar de cursussen

Ontwerptafels > Toolbox > Analyse

Toolbox

De toolbox biedt een keur aan ondersteunende informatie. Daarvoor ontwikkelen we zelf materiaal en delen we online materiaal van anderen. We vermelden in principe altijd bronnen en auteurs. Mis je een bron of auteur, mail ons daar dan over.

Analyse

Bestemmingsplannen

PDOK, o.a. Topografische kaarten

Waterschappen

Atlas Leefomgeving

Topotijdreis

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Dino Loket

Actueel Hoogtebestand Nederland

Bodemdata

Klimatologie

Bodemverontreiniging

Grondprijzen landbouwgrond


Terug naar de toolbox

~ scroll voor alle informatie ~

Analyse


Bestemmingsplannen

en ander ruimtelijk beleid

Uitgever: Overheid
Bestemmingsplannen en ander ruimtelijk beleid

PDOK, o.a. Topografische kaarten

en ander materiaal

Uitgever: Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden.

De nieuwste topografische kaarten (vanaf 2012) zijn hier kosteloos digitaal te downloaden. Ander materiaal veelal in GIS-formaat. Gebruik de viewer als je daar niet mee uit de voeten kunt. Ondermeer:

Topografische kaarten
Bodemkaart
Geomorfologische kaart
Cultuurhistorische objecten


Overzicht Nederlandse Waterschappen

Uitgever: Waterschappen

Contactgegevens van alle waterschappen.

Per waterschap kun je zoeken naar peilbesluiten, een vergunningencheck doen, etc.


Atlas Leefomgeving

Uitgever: RIVM
De Atlas geeft ruimtelijke, actuele en verantwoorde informatie over milieu, biodiversiteit en gezondheid. Ook 'PDOK-thema's' als bodemkaarten, actueel hoogtebestand etc. in te zien.

Topotijdreis

Uitgever: Het Kadaster
Topografische kaarten in een glijdende schaal van 1815 tot heden. Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie.

Het Middeleeuwse landschap is in Nederland vaak relatief weinig veranderd tot ca. 1815/1850. Maar sinds de industriële revolutie is het Nederlandse landschap wel veelvuldig getransformeerd tot wat het nu is. Deze site geeft dus eigenlijk een heel goed beeld van de historie van het Nederlandse landschap.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Uitgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De Atlas geeft een overzicht van natuurlijke hulpbronnen. Het natuurlijk kapitaal, ook wel ecosysteemdiensten genoemd, bestaat uit diensten en voorraden die de natuur kan leveren.

Dino Loket

Uitgever: TNO,
Geologische Dienst Nederland
Gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen. Deze gegevens komen uit de database van DINO én de BRO (Basisregistratie Ondergrond).

Actueel Hoogtebestand Nederland

Uitgever: Actueel Hoogtebestand Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Bodemdata

Uitgever:

WUR

Bodemkaarten geven informatie over belangrijke kenmerken van het bodemprofiel tot een diepte van ca. 1 meter, zoals aard en dikte van de bouwvoor, gelaagdheid in de zone onder de bouwvoor, bodemvorming, de aanwezigheid van kalk en de fluctuatie van het grondwater. Bij Bodemdata kunnen thema's afzonderlijk getoond worden.

Klimatologie

Uitgever:

KNMI

Het KNMI is verantwoordelijk voor de archivering van alle weermetingen in Nederland. De site geeft toegang tot de gevalideerde gegevens in de vorm van tijdreeksen van metingen, grafieken, kaarten en overzichten.

Bodemverontreiniging

Uitgever:

Milieucentraal

De bodem in Nederland is mogelijk op 250 duizend plekken ernstig vervuild. Je krijgt hier vooral mee te maken als je op zo'n plek grond koopt, of een huis laat (ver)bouwen.

Gemiddelde grondprijzen landbouwgrond

Uitgever:

Boerderij

Gemiddelde prijzen van de koop en pacht van grond. De prijzen zijn uitgesplitst in de 66 landbouwgebieden. Met een klik op de kaart krijg je de prijzen in het geselecteerde gebied te zien.

Je kunt op deze site ook koopakten inzien.