ONTWERPTAFELS
PROJECTBEGELEIDING & COACHING
Naar het ontwerpbureau
Naar de cursussen

Toolbox

De toolbox wordt in de loop der tijd gevuld met ondersteunende informatie. Daarvoor ontwikkelen we zelf materiaal en delen we online materiaal van anderen. We vermelden in principe altijd de bronnen en auteurs. Mis je een bron of auteur, Mail ons daar dan over.

Analyse

Bestemmingsplannen

PDOK, o.a. Topografische kaarten

Atlas Leefomgeving

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Dino Loket

Actueel Hoogtebestand Nederland

Bodemdata


Terug naar de onderwerpen

~ scroll voor alle informatie ~

Analyse


Bestemmingsplannen

en ander ruimtelijk beleid

Uitgever: Overheid
Bestemmingsplannen en ander ruimtelijk beleid

PDOK, o.a. Topografische kaarten

en ander materiaal

Uitgever: Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden.

De nieuwste topografische kaarten (vanaf 2012) zijn hier kosteloos digitaal te downloaden. Ander materiaal veelal in GIS-formaat. Gebruik de viewer als je daar niet mee uit de voeten kunt. Ondermeer:

Topografische kaarten
Bodemkaart
Geomorfologische kaart
Cultuurhistorische objecten


Atlas Leefomgeving

Uitgever: RIVM
De Atlas geeft ruimtelijke, actuele en verantwoorde informatie over milieu, biodiversiteit en gezondheid. Ook 'PDOK-thema's' als bodemkaarten, actueel hoogtebestand etc. in te zien.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Uitgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De Atlas geeft een overzicht van natuurlijke hulpbronnen. Het natuurlijk kapitaal, ook wel ecosysteemdiensten genoemd, bestaat uit diensten en voorraden die de natuur kan leveren.

Dino Loket

Uitgever: TNO,
Geologische Dienst Nederland
Gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen. Deze gegevens komen uit de database van DINO én de BRO (Basisregistratie Ondergrond).

Actueel Hoogtebestand Nederland

Uitgever: Actueel Hoogtebestand Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Bodemdata

Uitgever:

WUR

Bodemkaarten geven informatie over belangrijke kenmerken van het bodemprofiel tot een diepte van ca. 1 meter, zoals aard en dikte van de bouwvoor, gelaagdheid in de zone onder de bouwvoor, bodemvorming, de aanwezigheid van kalk en de fluctuatie van het grondwater. Bij Bodemdata kunnen thema's afzonderlijk getoond worden.