ONTWERPTAFELS
PROJECTBEGELEIDING & COACHING
Naar het ontwerpbureau
Naar de cursussen

Ontwerptafels > Toolbox > Leestips

Toolbox

De toolbox wordt in de loop der tijd gevuld met ondersteunende informatie. Daarvoor ontwikkelen we zelf materiaal en delen we online materiaal van anderen. We vermelden in principe altijd de bronnen en auteurs. Mis je een bron of auteur, Mail ons daar dan over.

Leestips online

Publicaties op de website van stichting Voedselbosbouw Nederland

Voedsel verbouwen in een bos is misschien wel de landbouw van de toekomst

Design and performance evaluation of a 1 ha productive food forest model

Landbouw met natuur, Proeftuin voor agroforestry

Planten biografiën van eetbare bomen en struiken in voedselbossen

Ecological Principles in Natural Temperate Forest Ecosystems Relevant for Productive Food Forests

Stikstof: essentieel maar lastig

Handboek Bosomvorming

Terug naar de onderwerpen

~ scroll voor alle informatie ~

Leestips online


Publicaties op de website van stichting Voedselbosbouw Nederland

Auteurs: Divers
Publicaties over voedselbosbouw in diverse media en enkele student-onderzoeken.

Voedsel verbouwen in een bos is misschien wel de landbouw van de toekomst.

De Volkskrant volgt voedselbos Ketelbroek een jaar lang op de voet: van herfst tot en met zomer.

Uitgave: De Volkskrant
Auteur: Mac van Dinther
Beeld: Henk Wildschut
Gepubliceerd op: 26 november 2018
19 februari 2019
4 juni 2019
3 september 2019

Deel 1, herfst

Welkom in het voedselbos, het paradijs van de luie boer

Deel 2, winter

Leuk, zo’n voedselbos, maar valt er ook een boterham mee te verdienen?

Deel 3, lente

Als ons landbouwsysteem failliet is, is het voedselbos dan het antwoord?

Deel 4, zomer

De smaak van de zomer
‘Wij willen een transitie in de landbouw.’


Design and performance evaluation of a 1 ha productive food forest model

Auteur: Yann Boulestreau
Co-auteur: Wouter van Eck
Gepubliceerd op: 2017
In samenwerking met en onder supervisie van Wouter van Eck ontwierp Yann Boulestreau een 'rationeel voedselbos' van 1 ha dat alle voedingsstoffen produceert dat een mens nodig heeft. Aan de hand van dat model berekende hij de theoretische productiecapaciteit van 1 ha voedselbos op verschillende momenten in de tijd. Dit model zal tevens in de praktijk worden getoetst. Ondermeer de voedselbossen Houtrak en Schijndel zullen (onderdelen van) dit model aanplanten.

Landbouw met natuur, Proeftuin voor agroforestry in Noord-Holland

Beheerder: De Natuur en Milieufederaties
Met medewerking van: Landscape Foodscape
Louis Bolk Instituut
Gepubliceerd op: 2019-2020
In de periode 2018-2021 heeft Landscape Foodscape samen met de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut gewerkt aan de 'Proeftuin voor Agroforestry in Noord-Holland. De ervaringen zijn door MNH verwerkt in deze website.
Tussen alle informatie vind je ook deze ontwerpstappen die op basis van de ontwerpsessies met verschillende initiatiefnemers is opgesteld.
Proeftuin voor Agroforestry in Noord-Holland is tot stand gekomen met subsidie van het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de Provincie Noord-Holland en Kenniscentrum Natuur en leefomgeving.' 

Planten biografiën van eetbare bomen en struiken in voedselbossen

Auteur: Anastasia Limareva
Gepubliceerd op: December 2014
Anastasia beschrijft beknopt 50 planten die ze is tegengekomen tijdens een stage bij voedselbos Ketelbroek. Mooie eerste kennismaking met dit bruikbare assortiment voedselbosplanten.

Ecological Principles in Natural Temperate Forest Ecosystems Relevant for Productive Food Forests

Lessons Learned from Food Forest Ketelbroek, the Netherlands

Auteur: Anastasia Limareva
Gepubliceerd op: December 2014
Deze thesis in het kader van de studie Milieukunde bechrijft de belangrijkste ecologische principes van natuurlijke bossen die de productiviteit en veerkracht van voedselbossen-ecosystemen kunnen beïnvloeden.

Stikstof: essentieel maar lastig

Uitgave:

Permacultuur Magazine
nummer 10

Auteur: Marc Siepman
Gepubliceerd op: maart 2018

Deel 1
De natuurlijke stikstofkringloop

Deel 2
Verstoringen in de stikstofkringloop


Handboek Bosomvorming

Van dennenbos naar voedselbos; Praktische stappen op weg naar een bossysteem in balans

Uitgave:

Brabantse Milieufederatie

Auteur: Heleen Verbeek
Gepubliceerd op: Juli 2018
Opmerking: Nuttige studie, maar we kunnen niet elk gegeven advies onderschrijven!

Tekst: Malika Cieremans:
“Hoe kun je een bestaand bos omvormen naar voedselbos? En zou je dat wel moeten willen?”

Deze vragen worden vaak gesteld. Het korte antwoord: het kan! En als je een monocultuur-opstand met lage biodiversiteit en lage productiviteit hebt, zoals een “dennenakker” op arme zandgrond,

dan kan de transitie naar een voedselbos een verbetering betekenen voor zowel natuurwaarde als voeding, productie, sociale en economische waarde.

Heleen Verbeek, studente aan Van Hall-Larenstein, nam de uitdaging aan om dit onderwerp verder te verkennen. In het verslag van haar stage bij de BMF geeft ze een overzicht van wat er mogelijk is en waar je op moet letten.

De theoretische kennis die ze verzamelde uit literatuur, de basiscursus voedselbossen van CircleEcology, en interviews met diverse ecologen en voedselbos-experts, sluit mooi aan bij de praktijkervaringen van mensen die al op kleine schaal aan de slag zijn in Brabant.